Kristna affirmationer – 100 kristna affirmationer 2023

Kristna affirmationer är positiva, uppmuntrande och inspirerande ord som bygger på bibliska sanningar. De hjälper oss att vända våra tankar från oss själva och sakerna runt omkring oss till att fokusera enbart på Gud.

Den här artikeln påminner dig om hur underbart skapad du är och hur fantastisk du är i Guds ögon. I den här artikeln får du också lära dig kraften i kristna affirmationer, hur du bekräftar kristna affirmationer och hur du hävdar Guds löften.

Vad är kristna affirmationer?

Kristna affirmationer är ord av sanning och kraft som har sina rötter i Skriften och som du kan säga om dig själv, omständigheter, relationer etc. De är positiva, uppmuntrande uttalanden som bygger på bibliska sanningar.

Varför använda kristna affirmationer?

Vi använder kristna affirmationer för att bygga upp hopp när vi känner oss mest nedslitna och när vår tro är som svagast. Kristna affirmationer och tro på Gud ger oss andligt, känslomässigt och psykologiskt lugn när det gäller våra brådskande frågor.

Mindbless

Hur använder man kristna affirmationer?

Kristna affirmationer bör användas dagligen när du bekänner dem dagligen. Läs skriften och gör en kristen bekräftelse av den och säg den tills den känns i ditt hjärta. Du kan också tala dina kristna affirmationer in i din nuvarande situation tills dina önskningar uppfylls.

Vad betyder affirmation i Bibeln?

Bibliska affirmationer är kraftfulla ord som stöds av bibliska sanningar. När kristna affirmationer upprepas regelbundet blir de en del av ditt liv och din verklighet. På så sätt kan du snabbt uppnå de saker du önskar.

Det första steget i att använda bibliska affirmationer är att läsa Bibeln, memorera dess sanningar och kräva dess löften. Det hjälper dig att se dig själv så som Gud ser dig. Kristna affirmationer är användningen av skriften för att ta våra tankar till fånga för att lyda Kristus, genom att vända på fienden Satans lögner och ersätta dem med sanningen i Guds ord.

Talar Bibeln om affirmationer?

Bibeln uppmanar oss att ständigt bekräfta de saker som Bibeln lär oss; Titus 3:8 säger: ”Detta är ett trovärdigt tal, och detta vill jag att ni ständigt ska bekräfta.” Bibeln instruerar oss att förklara vad vi tror och hålla fast vid det; Hebreerbrevet 10:23 säger: ”Låt oss hålla fast vid vårt hopp, utan att tveka, för han som lovade är trofast.”

Använd Skrifterna för att ta dina tankar till fånga och lyda Kristus 2Kor 10:5. Detta innebär att vända på fiendens, Satans, lögner och ”negativa tankar” och ersätta dem med Guds ord.

Det finns många kristna affirmationer i Bibeln, men du kan använda alla löften du hittar i Bibeln och göra dem personliga. Varje försäkran som du kan se i Bibeln har givits till dig.

Detta är vad Jesus har säkrat för dig genom sin död och uppståndelse.I 1 Korintierbrevet 1:2 står det: ”Ty alla Guds löften i honom är ja, och i honom är amen, till Guds ära genom oss.” När du börjar säga dessa kristna affirmationer högt kommer ditt hjärta att vägledas in i sanningen. Ditt liv kommer att förändras helt och hållet när du verkligen tror på vad Bibeln säger.

Hur bekräftar jag min tro på Gud?

Du bekräftar din tro på Gud genom att läsa, tro och acceptera honom, hans ord och hans löften dagligen och med total tillit till hans ord. Du måste tro på Guds vilja och förmåga att utföra sina ord i ditt liv; du måste tro på vem du är i Kristus och på din auktoritet att bestämma och tillkännage Guds ord och förvänta dig det önskade resultatet.

När du bekräftar din tro på Gud säger du JA till Guds förvandlande kärlek och till din identitet som Guds älskade barn. Du bestämmer dig för att det bästa sättet att uppleva livet fullt ut är att inte följa dina egna vägar eller världens vägar utan Kristi vägar.

Du talar löftena från Skriften över ditt liv som dagliga kristna bekräftelser och trosförklaringar. Det hjälper dig att få ditt sinne på rätt plats samtidigt som du tillåter dig själv att tro att Gud kommer att hjälpa dig att göra saker som du inte klarar av.

Är affirmationer bra för kristna?

Ja, affirmationer är fantastiska och nödvändiga för kristna för att få våra sinnen på rätt plats och få Guds ord ner i våra hjärtan där det kan börja producera det som det säger. Att ha kraften i Guds ord bakom dessa kristna affirmationer kan få dig att känna dig ostoppbar.

Det finns en enorm kraft i Guds skrivna ord. När du väljer att säga det ur din mun som en kristen bekräftelse blir det ett kraftfullt vapen i andevärlden. I Efesierbrevet 6:17 står det: ”Och ta på er frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord.”

Guds ord som kommer från din mun kan flytta berg och förändra situationer; Markus 11:22 säger: ”Ty sannerligen säger jag er: Den som säger till detta berg: Flytta dig och kasta dig i havet, och som inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det som han säger skall ske, han skall få vad han har sagt.” Gud vakar över sitt ord för att hålla det.

Ingenting är mer övertygande och tryggt än att Gud bekräftar sina planer för dig. Som kristen är affirmationer bra för dig; ANVÄND DEM!

Är positiva bekräftelser kristna?

Ja. (1Thessalonikerbrevet 5:17-19) Aposteln Paulus uppmanar oss att ”be utan uppehåll”. Med andra ord, ”förklara positiva ord konsekvent och kontinuerligt”. Det vill säga, var som helst och när som helst är ”positiv” bekräftelse bibliskt tillåten, och det är kristet.

Positiva affirmationer anses vara trosförklaringar. Dina kristna affirmationer är en struktur som bygger på grunden för din tro på Gud. Du kan inte lita på enbart positiva tankar och ord för att lyckas, även om de har makt i Gud, och hans önskan att du ska lyckas är viktigare eftersom han vet vad som är bäst för dig.

Lista med 100 kristna affirmationer

Nedan hittar du 100 kristna affirmationer.

10 kristna dagliga bekräftelser

 • Herren är min herde, jag saknar inget gott Psalm 23:1.
 • Herren är mitt ljus. Hur mörk den här världen än kan verka behöver jag inte vandra i mörker Psalm 27:1.
 • Jag kan göra allt genom Kristus som stärker mig Filipperbrevet 4:13.
 • Ty min Gud ska förse mig med allt jag behöver Filipperbrevet 4:19
 • Gud har fyllt mitt liv med goda saker. Jag kan lita på att han kommer att mätta mig Psalm 103:1-5.
 • Herren är min klippa och min tillflykt. Han kommer att vara en säker plats för mig idag. Psalm 18:1
 • Herren är här hos mig, en alltid närvarande hjälp i nödens stund Psalm 46:1
 • Ingen ondska skall drabba mig, och ingen plåga skall komma nära min bostad.
 • Herren skall hålla min ut- och inflyttning i styr.
 • Jag är inte ämnad för att snubbla eller förstöras; jag har ett ädelt syfte och hopp.

10 positiva kristna bekräftelser

 • Jag är stark i Herren och i hans kraft Efesierbrevet 6:10.
 • Gud har planer för att jag ska lyckas och ha hopp om framtiden. Jeremia 29:11.
 • Gud är min trygga plats; jag går till honom för att jag litar på honom. Psalm 91:2.
 • När jag söker Herren hör han mig och befriar mig från all min rädsla. Psalm 34:4.
 • Mitt liv är i Herrens hand som lera i en krukmakares händer. Jeremia 18:6.
 • Jag tillhör Gud. Han räddar mig från alla olyckor. Jag kommer inte att låta mig besegras av det jag måste möta. Psalm 34:18,19.
 • Guds frid råder i mitt hjärta.
 • Jag är välsignad med styrka och frid.
 • Ingen kan rycka mig ur Guds händer.
 • Herren gör min väg framgångsrik, och jag kommer att få mycket framgång. Josua 8:9

10 kristna bekräftelser mot ångest

 • Gud har kontroll över denna situation och över resultatet.
 • Gud kan ta hand om mina bördor; jag överlämnar dem till honom.
 • Jag är Guds dyrbara barn; han älskar mig oavsett vad som händer.
 • Gud är alltid med mig, han lämnar mig aldrig.
 • Jag behöver inte prestera; Guds nåd täcker mig i alla situationer.
 • Gud kommer att befria mig.
 • Gud känner till min själs nöd och älskar mig likväl.
 • Gud bär mig genom varje ögonblick.
 • Jag har blivit räddad av nåd, inte av prestationer.
 • I min stress och oro ger han mig vila.

10 bekräftelser för kristna kvinnor

 • Jag är tacksam för varje bredd som Gud ger mig.
 • Jag är en kvinna med disciplin och självkontroll.
 • Min identitet finns i Kristus – inte i någon eller något annat.
 • Jag är underbart skapad.
 • Jag är hel och fullständig.
 • Jag är orädd.
 • Jag är tacksam för allt som Gud har gett mig.
 • Jag älskar den jag är just nu.
 • Jag litar på Herren.
 • Gud är här med mig och håller min hand.

10 kristna bekräftelser för barn

 • Gud älskar mig. Johannes 3:16
 • Jag är modig. Josua 1:9
 • Gud har ett syfte med mitt liv. Jeremia 29:11
 • Jag behöver inte vara rädd. 5 Mosebok 31:8
 • Gud är alltid med mig, jag är aldrig ensam. Jesaja 41:10.
 • Gud skyddar mig från det onda.
 • Jag är fruktansvärt och underbart skapad. Psalm 139:14.
 • Jag är Guds barn.
 • Gud har en utmärkt plan för mitt liv
 • Gud är för mig, jag fruktar inte.

10 kristna bekräftelser på morgonen

 • Gud väckte mig i morse med ett syfte.
 • Gud kommer att ge mig den styrka jag behöver för att göra allt han vill att jag ska göra idag.
 • Gud älskar mig med evig kärlek.
 • Jag är accepterad av Gud.
 • Det går bra för mig i dag.
 • Jag kan lita på Guds kraft.
 • Allting samverkar till mitt bästa.
 • Herren är min sköld, jag fruktar ingen.
 • Jag är gynnad.

10 kristna bekräftelser vid födseln

 • Gud har redan planerat alla dagar i mitt barns liv, inklusive denna dag.
 • Gud hör mina tysta böner och bryr sig om mitt hjärta.
 • Jag föder mitt barn i trygghet, hållen av Herren.
 • Herren stärker mig genom varje andetag.
 • Gud har förberett denna dag perfekt för min babys födelse.
 • Herre, ta bort min rädsla och ersätt den med din frid.
 • När jag är rädd ska jag hålla ögonen på dig när jag är rädd.
 • Jag arbetar inte i min egen kraft, utan förlitar mig helt och hållet på Gud.
 • Gud har valt mitt barn till en särskild välsignelse för vår familj.
 • Gud har skapat min kropp på ett perfekt sätt för att föda barn.

10 bekräftelser om att jag är kristen

 • Jag är fylld av glädje eftersom Kristus är min styrka. Nehemja 8:10
 • Jag är hans älskade. Sefanja 3:17
 • Jag är helad. 1 Petrus 2:24
 • Jag är inte längre en slav av rädsla. Jesaja 41:10
 • Jag är Guds vän. Johannes 15:15
 • Jag är segerrik. 2 Korintierbrevet 2:14, 1 Korintierbrevet 15:57
 • Jag är en medborgare i himlen. Filipperbrevet 3:20
 • Jag är Guds barn. Johannes 1:12
 • Jag är fri. Johannes 8:36.
 • Jag är trygg och den onde kan inte skada mig. Johannes 5:18.

10 kristna bekräftelser på självkärlek

 • Jag älskar mig själv, jag älskar min kropp, jag älskar mitt sinne och jag älskar den jag är.
 • Jag är stolt över mina prestationer – oavsett hur små de är.
 • Jag är ansvarsfull, jag är självständig och jag är kapabel.
 • Jag kan höja mig över alla hinder och all rädsla.
 • För varje dag som går läker jag mer och mer.
 • Andras ord påverkar inte mig.
 • Den här kroppen får saker att hända, den här kroppen är stark.
 • Ingen annan kan ta ifrån mig min frid.
 • Jag är en magnet som drar till mig positivitet.
 • Det är min makt att välja lycka, att välja glädje, att välja positivitet och att välja att älska mig själv.

10 kristna bekräftelser för framgång

 • Jag är autentisk, originell, innovativ, kreativ och dynamisk. Psalm 139:13-15.
 • Jag har bra framgång – jag mediterar dagligen på Guds ord och gör allting efter det. Josua 1:8
 • Gud är för mig, ingen kan lyckas mot mig. Romarbrevet 8:31.
 • Jag är välmående och generös; jag förfriskar andra och tar emot förfriskningar. Ordspråksboken 11:25.
 • Jag tar på mig hela Guds rustning för att kunna stå emot fiendens planer och strategier. Efesierbrevet 6:11.
 • Jag överlämnar mina handlingar till Herren för att han ska se till att mina planer lyckas.
 • Jag tar emot Herrens välsignelse för att han ska uppfylla mina önskningar och få mina projekt att lyckas. Psalm 20:4
 • Jag har ett framgångs- och tillväxttänkande.
 • Jag följer Guds vilja, passion och goda vilja. Efesierbrevet 1:5
 • Jag har upplevt framgång i mitt privata och offentliga liv.

Author

Close
Like on Facebook
Like us on Facebook
Close

Mindbless

The Law of Attraction. Positive Affirmations. Angel Numbers.

Mindbless.com © Copyright 2021. Alla rättigheter förbehållna.
Close