70 affirmationer 2023

I den här artikeln får du veta mer om affirmationer, hur man skriver affirmationer och vilka fördelar det finns med positiva affirmationer. Vi kommer också att granska vissa kritiska synpunkter på affirmationer och ge steg-för-steg-instruktioner om hur man praktiserar dem. I slutet av den här artikeln kommer du att förstå kraften i affirmationer och hur du kan införliva dem i din dagliga rutin. Dessutom hittar du en lista med 70 affirmationer.

Vad menas med affirmationer?

Affirmationer. är positiva uttalanden som du kan upprepa för att främja positivt tänkande, övertygelser och beteenden. Du kan använda dessa uttalanden för att bekämpa negativt självprat och ersätta begränsande övertygelser med positiva. Affirmationer kan användas för att förbättra din självkänsla, ditt självförtroende och ditt allmänna välbefinnande.

Hur skriver man affirmationer?

 • För att skriva affirmationer börjar du med att identifiera en negativ tro eller ett tankemönster som du vill ändra.
 • Skapa sedan ett positivt uttalande som motsäger den negativa övertygelsen.
 • Se till att din bekräftelse är i presens och att du använder ”jag är” eller ”jag har”. Håll dina affirmationer korta, specifika och fokuserade på dina mål. Upprepa slutligen din bekräftelse för dig själv regelbundet.

Vad innebär det att ha positiva affirmationer?

Positiva affirmationer hjälper dig att fokusera på positiva tankar och övertygelser, vilket leder till ökat självförtroende, motivation och allmänt välbefinnande. Positiva affirmationer kan hjälpa dig att förändra ditt tankesätt och ändra negativa tankemönster till positiva. De kan användas för att främja personlig utveckling och självförbättring.

Vilken kritik kan riktas mot positiva affirmationer?

Vissa kritiker menar att affirmationer kan vara ineffektiva om de motsäger en persons nuvarande övertygelser eller verklighet. Dessutom kan bekräftelser främja en ”giftig positivitet” som ignorerar verkliga problem och negativa känslor. Förespråkare av affirmationer hävdar dock att de, när de används på rätt sätt, kan vara ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och välbefinnande.

Hur praktiserar du dessa 70 affirmationer?

 1. För att praktisera affirmationer börjar du med att välja affirmationer som stämmer överens med dig och dina mål.
 2. Upprepa dina affirmationer för dig själv regelbundet, helst i en lugn och fridfull miljö. Visualisera dig själv med de positiva övertygelser och beteenden som dina affirmationer förespråkar.
 3. Slutligen ska du ha tålamod och vara uthållig – det kan ta tid innan dina affirmationer får effekt.

70 affirmationer

Nedan hittar du 70 affirmationer som är indelade i 7 olika kategorier.

10 dagliga affirmationer

 1. Jag är värd kärlek och respekt.
 2. Jag har kraften att göra positiva förändringar i mitt liv.
 3. Jag är stark och kan hantera alla utmaningar.
 4. Jag är tacksam för alla välsignelser i mitt liv.
 5. Jag tror på min förmåga att nå mina mål.
 6. Jag är omgiven av positivitet och överflöd.
 7. Jag väljer att fokusera på det goda i varje situation.
 8. Jag förtjänar lycka och framgång.
 9. Jag litar på min intuition och fattar beslut med självförtroende.
 10. Jag är stolt över mig själv och mina prestationer.

10 kraftfulla affirmationer

 1. Jag har kontroll över mina tankar och känslor.
 2. Jag utstrålar självförtroende och självsäkerhet.
 3. Jag drar till mig positiva möjligheter och erfarenheter i mitt liv.
 4. Jag är kapabel att uppnå storhet.
 5. Jag är värd framgång och överflöd.
 6. Jag släpper all negativ energi och omfamnar positivitet.
 7. Jag är fylld av energi och entusiasm för livet.
 8. Jag litar på att allting fungerar för mitt högsta bästa.
 9. Jag är stark, motståndskraftig och ostoppbar.
 10. Jag lever mitt bästa liv och uppfyller mitt syfte.

10 kärleksaffirmationer

 1. Jag är värd kärlek och tillgivenhet.
 2. Jag drar till mig kärleksfulla och stödjande människor i mitt liv.
 3. Jag ger och tar emot kärlek lätt och utan ansträngning.
 4. Jag är omgiven av kärlek och värme.
 5. Jag förtjänar ett hälsosamt och tillfredsställande förhållande.
 6. Jag förlåter mig själv och andra och släpper taget om tidigare smärta.
 7. Jag är öppen för att ge och ta emot kärlek i alla dess former.
 8. Jag litar på att universum kommer att ge mig den perfekta partnern vid den perfekta tidpunkten.
 9. Jag vill växa och utvecklas i mina relationer.
 10. Jag är tacksam för kärleken och glädjen i mitt liv.

10 positiva affirmationer

 1. Jag väljer att fokusera på det goda i varje situation.
 2. Jag är omgiven av överflöd och välstånd.
 3. Jag är tacksam för alla välsignelser i mitt liv.
 4. Jag litar på att allt sker för mitt högsta bästa.
 5. Jag utstrålar positiv energi och drar till mig positivitet i mitt liv.
 6. Jag är optimistisk inför framtiden och tror på min förmåga att nå mina mål.
 7. Jag har kontroll över mina tankar och väljer att tänka positivt.
 8. Jag är självsäker, kompetent och motståndskraftig.
 9. Jag litar på att universum är på min sida.
 10. Jag förtjänar lycka, framgång och överflöd.

10 affirmationer för attraktionslagen

 1. Jag drar till mig positiva möjligheter och erfarenheter i mitt liv.
 2. Jag tror på kraften i mina tankar för att manifestera mina önskningar.
 3. Jag litar på att universum arbetar till min fördel.
 4. Jag är i linje med energin av överflöd och välstånd.
 5. Jag visualiserar mina mål och önskemål med klarhet och övertygelse.
 6. Jag släpper alla begränsande övertygelser och omfamnar möjligheten till framgång.
 7. Jag är tacksam för allt överflöd och alla välsignelser i mitt liv.
 8. Jag är öppen för att ta emot allt gott som universum har att erbjuda.
 9. Jag litar på universums timing och överlämnar mig till dess flöde.
 10. Jag är en kraftfull skapare och manifesterar mina önskningar med lätthet.

10 affirmationer för framgång

 1. Jag är kapabel att uppnå storhet.
 2. Jag är säker på min förmåga och mina färdigheter.
 3. Jag är villig att ta risker och ta till mig nya saker. möjligheter till framgång.
 4. Jag är fast besluten att nå mina mål och förverkliga min potential.
 5. Jag är omgiven av stödjande och uppmuntrande människor.
 6. Jag är engagerad i ständig tillväxt och förbättring.
 7. Jag är öppen för att lära mig och utveckla nya färdigheter.
 8. Jag litar på att mitt hårda arbete och min hängivenhet kommer att ge resultat.
 9. Jag tror på min förmåga att övervinna hinder och lyckas.
 10. Jag är tacksam för alla framgångar och prestationer i mitt liv.

10 affirmationer för självkänsla

 1. Jag älskar och accepterar mig själv som jag är.
 2. Jag är värd kärlek, respekt och lycka.
 3. Jag är tillräcklig, precis som jag är.
 4. Jag litar på mitt eget värde.
 5. Jag är säker på min förmåga och mina styrkor.
 6. Jag släpper alla självtvivel och omfamnar självförtroende.
 7. Jag firar mina framgångar och lär mig av mina misslyckanden.
 8. Jag förtjänar framgång och överflöd.
 9. Jag väljer att fokusera på mina positiva egenskaper och attribut.
 10. Jag är stolt över vem jag är och vad jag har åstadkommit.

Slutsats:

Affirmationer kan vara ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och välbefinnande. Genom att förstå vad affirmationer är, hur man skriver dem och hur man praktiserar dem kan du använda affirmationer för att förändra ditt tankesätt och främja positivt tänkande och beteende. Kom ihåg att välja affirmationer som stämmer överens med dig och dina mål, och var tålmodig och ihärdig i din träning. Vi hoppas vår lista med 70 positiva affirmationer kommer hjälpa dig.

Author

Close
Like on Facebook
Like us on Facebook
Close

Mindbless

The Law of Attraction. Positive Affirmations. Angel Numbers.

Mindbless.com © Copyright 2021. Alla rättigheter förbehållna.
Close