Denna integritetspolicy uppdaterades senast den januari 12, 2024 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://mindbless.com/sv/. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

3. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

4. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

5. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

6. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

7. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

8. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

9. Kontaktuppgifter

Mindbless
Estonia

Estland
Webbplats: https://mindbless.com/sv/
E-post: hello@mindbless.com
Telefonnummer: +372

10. Data Requests

För de vanligaste förfrågningarna erbjuder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

Bilaga

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in. While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

Site Reviews

This sample language includes the basics around what personal data you may be collecting and storing. Depending on what settings are enabled and which additional plugins are used, the specific information will vary. We recommend consulting with a lawyer when deciding what information to disclose on your privacy policy.

Reviews

Suggested text: When you leave a review on the site, we collect and store the data submitted in the review form as well as your IP address to help with spam detection. The review may be checked through Akismet, an automated spam detection service. The Akismet service privacy policy is available here: https://akismet.com/privacy/. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it to store an avatar. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your review, your profile picture is visible to the public in the context of your review.

WPML Media Translation

WPML Media Translation will send the email address and name of each manager and assigned translator as well as the content itself to Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address and name of each manager and assigned translator as well as the content itself to Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress from Complianz to collect records of consent. For this functionality your IP address is anonymized and stored in our database. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

Eaven Extension

When using Eaven Extension (the required plugin for Eaven theme) on your site, as the site administrator, you may need to include the following information into your Privacy Policy for GDPR complaint:

What personal data we collect and why we collect it

Cookies

When you click the “like” button (heart icon) to like a post, a post likes cookie will be saved in the browser on your computer. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the post you just liked. Those cookies last for 30 days. So you will not be able to click on the button again within 30 days to “like” the same post again. Post Likes cookies are those beginning with “loftocean_post_likes_post-“. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to block and delete cookies, please visit https://www.aboutcookies.org/.

Embedded content from other websites

(To site administrator: you only need to include this information into your Privacy Policy when you display your Facebook page in a widget area (sidebar or site footer) by using the custom widget - Eaven Facebook.) The Facebook widget on this site is embedded content from another website - Facebook (https://facebook.com/). It behaves in the exact same way as if the visitor has visited the Facebook website. The Facebook website may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

LiteSpeed Cache

This site utilizes caching in order to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary, and are never accessed by any third party, except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator, but may easily be purged by the admin before their natural expiration, if necessary. We may use QUIC.cloud services to process & cache your data temporarily.Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

WPML

WPML uses cookies to identify the visitor’s current language, the last visited language and the language of users who have logged in. While you use the plugin, WPML will share data regarding the site through Installer. No data from the user itself will be shared.

Site Reviews

This sample language includes the basics around what personal data you may be collecting and storing. Depending on what settings are enabled and which additional plugins are used, the specific information will vary. We recommend consulting with a lawyer when deciding what information to disclose on your privacy policy.

Reviews

Suggested text: When you leave a review on the site, we collect and store the data submitted in the review form as well as your IP address to help with spam detection. The review may be checked through Akismet, an automated spam detection service. The Akismet service privacy policy is available here: https://akismet.com/privacy/. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it to store an avatar. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your review, your profile picture is visible to the public in the context of your review.

WPML Media Translation

WPML Media Translation will send the email address and name of each manager and assigned translator as well as the content itself to Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

WPML Translation Management

WPML Translation Management will send the email address and name of each manager and assigned translator as well as the content itself to Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

WPML String Translation

WPML String Translation will send all strings to WPML’s Advanced Translation Editor and to the translation services which are used.

Complianz | The Privacy Suite for WordPress

This website uses the Privacy Suite for WordPress from Complianz to collect records of consent. For this functionality your IP address is anonymized and stored in our database. For more information, see the Complianz Privacy Statement.

Eaven Extension

When using Eaven Extension (the required plugin for Eaven theme) on your site, as the site administrator, you may need to include the following information into your Privacy Policy for GDPR complaint:

What personal data we collect and why we collect it

Cookies

When you click the “like” button (heart icon) to like a post, a post likes cookie will be saved in the browser on your computer. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the post you just liked. Those cookies last for 30 days. So you will not be able to click on the button again within 30 days to “like” the same post again. Post Likes cookies are those beginning with “loftocean_post_likes_post-“. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to block and delete cookies, please visit https://www.aboutcookies.org/.

Embedded content from other websites

(To site administrator: you only need to include this information into your Privacy Policy when you display your Facebook page in a widget area (sidebar or site footer) by using the custom widget - Eaven Facebook.) The Facebook widget on this site is embedded content from another website - Facebook (https://facebook.com/). It behaves in the exact same way as if the visitor has visited the Facebook website. The Facebook website may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

LiteSpeed Cache

This site utilizes caching in order to facilitate a faster response time and better user experience. Caching potentially stores a duplicate copy of every web page that is on display on this site. All cache files are temporary, and are never accessed by any third party, except as necessary to obtain technical support from the cache plugin vendor. Cache files expire on a schedule set by the site administrator, but may easily be purged by the admin before their natural expiration, if necessary. We may use QUIC.cloud services to process & cache your data temporarily.Please see https://quic.cloud/privacy-policy/ for more details.

Close
Like on Facebook
Like us on Facebook
Close

Mindbless

The Law of Attraction. Positive Affirmations. Angel Numbers.

Mindbless.com © Copyright 2021. Alla rättigheter förbehållna.
Close