Jag är affirmationer från Bibeln 2023

I Am-affirmationer är kraftfulla fraser som kommer direkt från bibeln och har andlig kraft. I den här artikeln kommer du att undersöka dessa I Am affirmationer från bibeln och upptäcka hur de kan hjälpa dig att förändra ditt liv. Du hittar också en lista med 60 jag är affirmationer från Bibeln.

Vad är I Am-affirmationer från Bibeln?

I Am-affirmationer är uttalanden som förklarar Guds kraft inom dig. De är baserade på Guds namn till Moses i Andra Moseboken, ”Jag är den jag är”, som symboliserar hans kraft och närvaro i våra liv. I Am-affirmationer bekräftar vem du är som Guds barn och ger dig styrka att leva ett liv fyllt av syfte och överflöd. Genom att använda dessa affirmationer anpassar du dig till Guds ord.

De bibliska rötterna till I Am-bekräftelserna

”Jag är”-affirmationer har sina rötter i Bibeln. När Mose frågade Gud vad han hette svarade han: ”Jag är den jag är” (2 Mosebok 3:14). Denna fras kan också översättas med ”Ehyeh asher ehyeh”, vilket betyder antingen ”Jag blir vad jag blir” eller ”Jag är vad jag är”.

Exempel på jag är affirmationer från Bibeln

 • Jag är fruktansvärt och underbart skapad (Psalm 139:14).
 • Jag är världens ljus (Matteus 5:14)
 • Jag är mer än en segrare (Romarbrevet 8:37)
 • Jag är huvudet och inte svansen (5 Mosebok 28:13)
 • Jag är välsignad och högt gynnad (Lukas 1:28)

Hur man använder Jag är affirmationer från Bibeln

 • Välj en affirmation som du tycker är bra. Du kan börja med en och lägga till fler vid behov.
 • Upprepa affirmationen i ditt huvud flera gånger under dagen, antingen högt eller tyst.
 • Visualisera dig själv när du förkroppsligar affirmationen. Lev ditt liv som om det redan är sant och tillåt dig själv att känna följande positiva känslor.
 • Tro på att det du säger är sant och låt dig uppleva dess fördelar.

Fördelar med att använda I Am Affirmationer från Bibeln

Att använda I Am-affirmationer från Bibeln ger många fördelar, till exempel ökad självkännedom och självkänsla, en större känsla av syfte och riktning, förbättrade relationer med andra, ökad tro och tillit till Gud, större frid och tillfredsställelse med livet i sig självt, etc.

Jag är affirmationer från Bibeln

Bibeln innehåller kraftfulla affirmationer som kan hjälpa dig att förändra ditt liv. Från psalmerna till Jesu läror finns det otaliga avsnitt som uppmuntrar till en positiv självbild och en närmare relation till Gud. Här är några av de mest inspirerande ”Jag är”-affirmationerna:

”Jag är”-affirmationer för självkärlek

 1. ”Jag är fruktansvärt och underbart skapad.” – Psalm 139:14
 2. ”Jag är värdefull och värdig.” – Matteus 10:31
 3. ”Gud älskar mig.” – Romarbrevet 8:38-39
 4. ”Jag är vackert och unikt skapad.” – Efesierbrevet 2:10
 5. ”Jag är fulländad i Kristus.” – Kolosserbrevet 2:10
 6. Jag är stark i Herren och i hans kraft. (Efesierbrevet 6:10)
 7. Hans sår läker mig. (Jesaja 53:5
 8. Jag är Guds barn. (Johannes 1:12)
 9. Jag är älskad med evig kärlek. (Jeremia 31:3)
 10. Jag är fruktansvärt och underbart skapad. (Psalm 139:14)

”Jag är” affirmationer för styrka

 1. ”Jag är stark och modig.” – Josua 1:9
 2. ”Jag är mer än en övervinnare.” – Romarbrevet 8:37
 3. ”Jag klarar allt genom Kristus som stärker mig.” – Filipperbrevet 4:13
 4. ”Jag är aldrig ensam, för Gud är med mig.” – Jesaja 41:10
 5. Jag är stark och modig. (Josua 1:9)
 6. Jag är huvudet och inte svansen, ovanför och inte under. (5 Mosebok 28:13)
 7. Jag är en del av Kristi kropp, och tillsammans är vi starka. (1 Korintierbrevet 12:27)
 8. Jag är en segrare genom Lammets blod och mitt vittnesbörds ord. (Uppenbarelseboken 12:11
 9. Jag är rotad och etablerad i kärleken. (Efesierbrevet 3:17)
 10. Jag är en ny skapelse i Kristus. (2 Korintierbrevet 5:17)

”Jag är”-affirmationer för fred

 1. ”Jag är fylld av en frid som överträffar all förståelse.” – Filipperbrevet 4:7
 2. ”Jag har fullkomlig frid eftersom mitt sinne är fäst vid Gud.” – Jesaja 26:3
 3. ”Jag kan lägga alla mina bekymmer på Gud, eftersom jag vet att han bryr sig om mig.” – 1 Petrus 5:7
 4. ”Jag är en fredsskapare och jag för med mig fred var jag än går.” – Matteus 5:9
 5. Jag kan ligga i lugn och ro och sova, för Herren stöder mig (Psalm 4:8).
 6. Jag är inte rädd, för Gud är med mig (Jesaja 41:10).
 7. Jag kan lägga mig ner i lugn och ro och sova, för Herren stöder mig (Psalm 4:8).
 8. Jag kan bo i den Högstes skydd och finna vila i den Allsmäktiges skugga. (Psalm 91:1)
 9. Jag kan leva i fred med alla, så mycket som det beror på mig (Romarbrevet 12:18).
 10. Jag kan inte vara orolig för någonting, utan i allting lägger jag fram mina önskemål för Gud genom bön och bön, med tacksägelse. (Filipperbrevet 4:6)

”Jag är”-affirmationer för framgång

 1. ”Jag är välmående och framgångsrik.” – Josua 1:8
 2. ”Jag är huvudet och inte svansen.” – 5 Mosebok 28:13
 3. ”Jag är välsignad i allt jag gör.” – Psalm 1:3
 4. ”Jag kan göra mer än allt jag ber om eller tänker, i överflöd och i överflöd.” – Efesierbrevet 3:20
 5. Jag kan göra allting genom Kristus, som stärker mig (Filipperbrevet 4:13).
 6. Jag kan glädja mig åt Herren, och han kommer att ge mig mitt hjärtas önskningar. (Psalm 37:4)
 7. Jag kan göra mitt arbete med hjärtat, som för Herren snarare än för människor, i vetskap om att jag kommer att få belöningen i form av arvet från Herren. (Kolosserbrevet 3:23-24)
 8. Jag kan be om vad som helst enligt Guds vilja, och han hör mig. Och om jag vet att han hör mig, vet jag att jag får de önskemål jag har bett honom om. (1 Johannes 5:14-15)
 9. Jag kan lita på Herren av hela mitt hjärta och inte förlita mig på min egen förståelse. På alla mina vägar erkänner jag honom, och han leder mina stigar. (Ordspråksboken 3:5-6)
 10. Om jag kan meditera på Guds ord dag och natt, kommer jag att bli framgångsrik och lyckad. (Josua 1:8)

”Jag är” affirmationer för tacksamhet

 1. ”Jag är tacksam under alla omständigheter.” – 1 Tessalonikerbrevet 5:18
 2. ”Jag är välsignad i övermåttlig grad.” – Psalm 103:2
 3. ”Jag är överväldigad av tacksamhet.” – Kolosserbrevet 2:7
 4. ”Jag är tacksam för Guds outtröttliga kärlek och trofasthet.” – Psalm 100:5
 5. Jag är tacksam för Guds outtröttliga kärlek och trofasthet mot mig (Psalm 107:1).
 6. Jag är tacksam för möjligheten att komma inför Gud i bön och tacksägelse. (Filipperbrevet 4:6)
 7. Jag är tacksam för frälsningens gåva genom Jesus Kristus. (Efesierbrevet 2:8-9)
 8. Jag är tacksam för hur Gud har förvandlat mig och fortsätter att arbeta i mitt liv. (2 Korintierbrevet 5:17)
 9. Jag är tacksam för skönheten i Guds skapelse och hur den återspeglar hans härlighet. (Psalm 19:1)
 10. Jag är tacksam för den frid och tröst som det innebär att lita på Guds suveränitet. (Filipperbrevet 4:7)

”Jag är” affirmationer för helande

 1. ”Jag har blivit helad av Jesu remsor.” – 1 Petrus 2:24
 2. ”Jag är stark i Herren och i hans kraft.” – Efesierbrevet 6:10
 3. ”Jag är hel och fullkomlig i Kristus.” – Kolosserbrevet 2:9-10
 4. ”Jag är smord av Gud för att ge andra helande.” – Jakob 5:14-15
 5. Jesu remsor läker mig. (Jesaja 53:5)
 6. Gud har skapat mig på ett fruktansvärt och underbart sätt (Psalm 139:14).
 7. Jag förlitar mig på att Herren kommer att läka mig. (Ordspråksboken 3:5-6)
 8. Jag håller fast vid Guds löften om helande och återställande. (Jeremia 30:17)
 9. Jag blir påmind om att Guds kraft blir fullkomlig i svaghet. (2 Korintierbrevet 12:9)
 10. Jag hävdar Kristi seger över sjukdom och död. (1 Korintierbrevet 15:54-55)

Slutsats

Att införliva I Am-affirmationer från Bibeln i ditt dagliga liv är en enkel men kraftfull metod som kan hjälpa dig att förändra ditt tankesätt och lyfta upp din själ. Genom att förklara vem du är som Guds barn ställer du dig i linje med hans kraft och närvaro så att du kan leva ett liv fyllt av syfte och överflöd.

 

Vanliga frågor om Jag är affirmationer från Bibeln

 • Är I Am-affirmationer från Bibeln bara för kristna?
  Nej, alla kan använda dessa affirmationer oavsett religiös övertygelse. De är baserade på universella andliga principer som kan anpassas efter individuella önskemål.
 • Kan jag använda Jag är affirmationer från Bibeln i specifika situationer?
  Absolut! Bibelns affirmationer kan tillämpas i alla situationer och omständigheter. Välj en affirmation som stämmer överens med det önskade resultatet och upprepa den regelbundet.
 • Kan jag kombinera I Am-affirmationer från Bibeln med andra affirmationer?
  Absolut! Mixa och matcha olika affirmationer för att skapa en personlig uppsättning som passar dig. Se till att affirmationerna är positiva, upplyftande och i linje med dina värderingar och övertygelser.
 • Hur lång tid tar det innan I Am-affirmationer från Bibeln ger resultat?
  Effekten av att använda Jag är affirmationer från Bibeln kommer att variera beroende på varje individ och deras omständigheter. Medan vissa personer kan uppleva omedelbara fördelar, kan det för andra ta längre tid. Nyckeln är konsekvens och engagemang för att få denna praxis att hålla.

Author

Close
Like on Facebook
Like us on Facebook
Close

Mindbless

The Law of Attraction. Positive Affirmations. Angel Numbers.

Mindbless.com © Copyright 2021. Alla rättigheter förbehållna.
Close