Affirmationer för att övervinna rädsla 2023

Rädsla kan vara intensiv och hindra dig från att leva det liv du förtjänar. Lyckligtvis kan affirmationer vara ett kraftfullt verktyg för att bekämpa din rädsla!

I den här artikeln får du 70 kraftfulla affirmationer för att övervinna din rädsla. Du hittar affirmationer för att övervinna din rädsla för döden, ångest, misslyckande och andra områden där du vill minska din rädsla.

Vad är affirmationer för att övervinna rädsla?

Affirmationer är kraftfulla ord som du upprepar för att ändra ditt tänkande och bekämpa negativa tankar. Regelbunden upprepning av affirmationer kan hjälpa dig att fokusera din hjärna på positiva känslor och tankar i stället för negativa.

Hur använder jag affirmationer för att övervinna mina rädslor?

Upprepa dessa affirmationer för dig själv när du känner att ångest närmar sig. Skriv ner dem, säg dem högt eller skapa en bildtavla för att påminna dig själv om dina drömmar och mål.

Affirmationer för att övervinna rädslor

Nedan hittar du positiva affirmationer för att övervinna din rädsla, till exempel rädsla för intimitet, ångest och misslyckande.

Affirmationer för rädsla och ångest

 • Jag har styrkan att övervinna all ångest och rädsla, och jag väljer att låta den styrkan vägleda mig på min resa.
 • Mina mål är fred, kärlek och lugn – all rädsla eller oro som står i vägen kommer att elimineras i utbyte mot dessa välsignelser.
 • Jag tar det långsamt och lär mig att hantera min oro på ett sunt sätt.
 • Jag tror att jag kan hantera alla situationer som kommer i min väg med självförtroende – denna säkerhet hjälper mig att övervinna ångest och rädsla.
 • Det blir allt lättare för mig att acceptera mina känslor och använda dem som en resurs för att hantera eventuell rädsla eller ångest som kan uppstå.
 • Vetskapen om att jag aldrig är ensam ger mig modet att möta mina rädslor med självförtroende och övervinna dem.
 • Att fokusera på det här ögonblicket och tro att jag kan hantera vad som än kommer har hjälpt mig att övervinna alla rädslor och farhågor som kan dyka upp.
 • Min tro på mig själv och mitt värde har gjort det möjligt för mig att acceptera vad livet än kastar på mig utan rädsla eller ångest.
 • Jag är tacksam för de resurser och verktyg som gör det möjligt för mig att hantera och besegra min ångest.
 • På den här resan lär jag mig att vara snäll mot mig själv och öva självmedkänsla när jag känner mig orolig eller rädd.

Affirmationer för rädsla för framtiden

 • Jag väljer att släppa osäkerheten om framtiden och lita på att allting kommer att fungera för mitt bästa.
 • Jag har förmågan att utforma den framtid jag önskar, och denna förmåga gör att jag kan släppa all rädsla eller oro för hur saker och ting kan komma att bli.
 • Jag har förmågan att anpassa mig och övervinna vad som än kommer i min väg. Den här förmågan hjälper mig att övervinna alla rädslor jag kan ha för vad som kan komma att hända i framtiden, och varje dag för mig närmare det liv jag vill skapa – vilket ger mig större självförtroende och kontroll över mitt öde.
 • Jag lär mig att acceptera att det finns ett syfte som ligger bortom min förståelse för tillfället, även om det är ett syfte som jag ännu inte kan urskilja.
 • Det är viktigt att fokusera på nuet, för på så sätt kan jag skapa ett bättre liv för mig själv i framtiden.
 • Jag kan få en spännande och tillfredsställande framtid. Jag kommer att släppa alla rädslor eller ångest som kan hindra mig från att uppleva det.
 • Jag lär mig att vara öppen för nya möjligheter, även om de skiljer sig från vad jag tidigare hade tänkt mig för mig själv. Även om dessa möjligheter inte stämmer perfekt överens med vad jag hade föreställt mig som mitt idealscenario, är de ändå lovande för mig.
 • Jag kan forma mitt öde genom mina ord, tankar och handlingar. Jag har valt att använda denna kraft för mig själv för att skapa ett liv som jag tycker om och är nöjd med.
 • Jag är tacksam för de många erfarenheter som har fört mig hit idag, och denna tro ger mig hopp om att nästa fas kommer att ge mig ännu fler fantastiska möjligheter.

Affirmationer för rädsla för att misslyckas

 • Jag lär mig att acceptera mina misstag som en del av livets resa och som en möjlighet till utveckling och förbättring.
 • Mina misstag definierar inte vem jag är, så det är viktigt för mig att släppa alla negativa självprat eller tvivel om mig själv.
 • Jag tror på min förmåga att återhämta mig från alla motgångar och använda erfarenheten som en möjlighet att bli starkare och mer motståndskraftig.
 • Istället för att älta mina tidigare misstag har jag valt att dra lärdomar av det jag lärt mig och använda dem som bränsle för att skapa bättre möjligheter i framtiden.
 • Oavsett mina misstag och felsteg kan jag lyckas och vara lycklig.
 • Ett misslyckande kommer bara att motivera mig att omorientera min väg och utveckla nya strategier för att nå mina mål.
 • Jag är tacksam för de misslyckanden och utmaningar som jag har övervunnit tidigare, eftersom de har gett mig den förmåga och det perspektiv som krävs för att nå framgång under de kommande åren.
 • Jag föredrar att se misslyckanden som en möjlighet att växa och lära mig av mina misstag snarare än som en permanent situation. Jag kommer att fortsätta att sträva mot mina mål trots eventuella motgångar på vägen.
 • Jag är säker på min förmåga och min kapacitet att växa och förändras. Jag vet att alla motgångar och misslyckanden jag upplever är bara avbrott på vägen mot framgång.
 • Jag arbetar hårt för att förändra mina övertygelser och attityder till misslyckanden och se dem som nödvändiga och integrerade för att nå mina mål.

Affirmationer för rädsla för intimitet

 • Jag förtjänar kontakt och kärlek.
 • Som en sårbar person strävar jag efter att bygga starka kontakter.
 • Genom tro och mod kommer jag att övervinna mina rädslor och låta mitt hjärta öppna sig på vid gavel.
 • Jag är modig nog att ha ett intimt förhållande med någon speciell person.
 • Släpp rädslor som står i vägen och acceptera istället djupa förbindelser.
 • Jag litar på att jag kan hantera de risker som är förknippade med kärleksaffärer.
 • Jag strävar efter både meningsfulla och intima kontakter.
 • För att uppnå detta lovar jag att vara genuin, närvarande och acceptera obehag när jag utvecklar kontakter.
 • Jag har förmågan att skapa varaktiga och värdefulla kontakter.

Affirmationer för rädsla för döden

 • Jag omfamnar livet fullt ut och släpper all rädsla.
 • Jag kommer att leva mina dagar med mod, passion och målmedvetenhet.
 • Jag är tacksam för varje ögonblick och ser till att varje ögonblick räknas.
 • Dessutom kommer jag att ta emot min sista tid med värdighet och heder.
 • Det är en glädje att vara i livet, oberoende av alla bekymmer.
 • Jag strävar efter att leva fullt ut i nuet och övervinna min rädsla för att dö.
 • Det finns frid i döden och livet – en oändlig gåva från ovan.
 • Låt mig leva, växa och lämna ett bestående arv med glädje!
 • Varje andetag och hjärtslag som jag tar kommer att finnas kvar i mig för alltid – varje ögonblick.

Affirmationer för rädsla för att vara ensam

 • Jag känner mig komplett och hel i mig själv.
 • Jag gillar ensamhet och tycker att den är förtrollande.
 • I tider av tillväxt är det bäst att vara för sig själv.
 • Samtidigt är jag öppen för nya kontakter utan att oroa mig.
 • Jag är säker på min förmåga att skapa meningsfulla kontakter.
 • Jag känner mig hemma i min krets.
 • Jag kan övervinna mina rädslor och omfamna dem direkt.
 • I slutändan är det kärlek och kontakt som driver mig – låt oss nu upptäcka hur!
 • Jag kommer att släppa mina tidigare sår och låta mitt hjärta vara öppet för nya möjligheter.
 • Jag är stark nog att överleva på egen hand och attrahera positiva människor till mitt liv.

Affirmationer för rädsla för att bli dömd

 • Jag är stolt över min individualitet, mitt omdöme styr mig inte.
 • Jag tror på mig själv och är immun mot kritik.
 • Jag prioriterar självkärlek framför att vara rädd för andras åsikter.
 • Jag talar ut med självförtroende och ärlighet utan att oroa mig för att bli dömd eller fördömd.
 • Jag behöver inte längre någon extern bekräftelse eller tro på mig själv.
 • Snarare firar jag tillväxt även när jag möter kritik.
 • Jag är tacksam för min resa och erkänner mina prestationer, även om de är bristfälliga.
 • Oavsett vad andra tycker om mig förtjänar jag respekt och kärlek oavsett vad de tycker.
 • Jag litar på att mina instinkter vägleder mig i den bästa riktningen för mig.
 • Jag är modig nog att gå utanför min bekvämlighetszon och ta emot nya erfarenheter.

 

Slutsats

När du övar affirmationer mot rädsla regelbundet kan du ändra ditt perspektiv och börja leva ett liv fritt från rädsla och fyllt av möjligheter. Börja införliva dessa affirmationer i din dagliga rutin och se de fantastiska resultaten!

 

Author

 • Toomas K

  Owner and writer at Mindbless.com. My inspiration behind Mindbless came from my own personal life struggles and my search for answers on how to improve my mindset and become more positive in life. I have studied and read countless books about The Law of Attraction and how to manifest your dream life. I also have extensive personal experience and knowledge of how to improve your mindset and become a more positive person. https://www.linkedin.com/in/toomas-k-7a0256272/

Close
Like on Facebook
Like us on Facebook
Close

Mindbless

The Law of Attraction. Positive Affirmations. Angel Numbers.

Mindbless.com © Copyright 2021. Alla rättigheter förbehållna.
Close