Affirmationer för företagare 2023

Att vara företagare kan vara en utmaning, särskilt om du känner dig stressad och överväldigad som företagare. Ditt sätt att tänka kan ha stor betydelse för hur ditt företag lyckas.

I den här artikeln hittar du 110 affirmationer för företagare och hur de kan hjälpa dig att stärka ditt företagstänkande.

Vad är Affirmationer för företagare?

Affirmationer för företagare är positiva uttalanden som du upprepar för att förstärka en viss tro eller ett visst tankesätt. Som entreprenör och företagare kan du använda affirmationer för företagare för att stärka ditt företagstänkande.

Hur Affirmationer kan hjälpa dig som företagare

 • Övervinna dina begränsande övertygelser

Om du har begränsande övertygelser som ”jag är inte tillräckligt bra” eller ”jag har inte tillräckligt med erfarenhet” kan du använda affirmationer för företagande för att ersätta negativa tankar med positiva. I gengäld får du en mer positiv syn på din verksamhet.

 • Öka ditt självförtroende

För att driva ett företag måste du ha förtroende för dig själv, ditt företag och din vision. Affirmationer för företagare kan hjälpa dig att få självförtroende genom att förstärka positiva uppfattningar om din och ditt företags förmåga.

 • Skapa en positiv utblick

Att driva ett företag kan vara stressigt och det är lätt att fastna i de dagliga utmaningarna. Affirmationer kan hjälpa dig att behålla en positiv inställning, även i motgångar. Du kan hålla dig motiverad och energisk genom att fokusera på positiva tankar och övertygelser, även under svåra affärsförhållanden.

Hur skriver man affirmationer för ett företag?

Så här kan du komma igång:

 1. Välj ut några affirmationer för företagare som du känner igen och skriv ner dem.
 2. Upprepa dem för dig själv under hela dagen, helst på morgonen och kvällen.
 3. Visualisera dig själv med de övertygelser och tankesätt som dina affirmationer representerar.

Vad är några Affirmationer för pengar och framgång i affärsverksamheten?

Här hittar du en lista med 110 affirmationer för företag i 11 olika kategorier.

Affirmationer för företagsförsäljning

 1. Min förtrollade energi och mitt positiva tankesätt lockar överflöd och välstånd till min verksamhet.
 2. Varje säljsamtal jag genomför är ett steg mot att nå mina mål och göra skillnad för mina kunder.
 3. Jag är övertygad om min säljförmåga.
 4. Min expertis och min kunskap om branschen hjälper mig att avsluta försäljningen.
 5. Jag är öppen för att lära mig nya försäljningsstrategier och tekniker för att ligga steget före konkurrenterna.
 6. Varje lyckad försäljning är en språngbräda mot en enorm framgång.
 7. Jag är fast besluten att göra vad som krävs för att nå mina försäljningsmål.
 8. Min passion för försäljning och min hängivenhet för mina kunder ger mig drivkraft att lyckas.
 9. Jag tar emot möjligheter att lära mig och växa i min säljkarriär.
 10. Jag är tacksam för mina mentorers och kollegers stöd och vägledning på min resa mot framgång.

Andliga affärsaffirmationer

 1. Jag litar på att universum guidar mig till framgång i mitt företag och min försäljning.
 2. Varje försäljning jag gör är ett positivt utbyte av energi som gynnar både mig själv och mina kunder.
 3. Jag är en självsäker säljare med stöd av en högre makt bakom mig.
 4. Jag tror på min förmåga som säljare.
 5. Jag är tacksam för överflödet och välståndet i min verksamhet och mitt liv.
 6. Jag erkänner mina kunders gudomlighet och behandlar dem med respekt och medkänsla.
 7. Jag släpper alla begränsande övertygelser och rädslor som håller mig tillbaka och litar på universums kraft att stödja mig.
 8. Jag tror på min förmåga som säljare och vet att framgång är oundviklig.
 9. Min andliga praktik och koppling till det gudomliga ger bränsle åt min passion och drivkraft för försäljningsframgång.
 10. Jag närmar mig varje dag med entusiasm och glädje och är ivrig att ta mig an alla utmaningar med ett leende på läpparna.

Affirmationer för småföretagare

 1. Jag kan lätt kanalisera min energi till mina styrkor och passioner, vilket leder till framgång.
 2. Varje andetag fyller mig med självförtroende och klarhet och hjälper mig att övervinna tvivel och hinder.
 3. Jag tror på min förmåga och vet att framsteg är viktigare än perfektion.
 4. Jag respekterar mitt tempo och tillåter mig själv att röra mig framåt i en behaglig takt.
 5. Jag låter mig ledas av min intuition och gör kloka val som är i linje med mitt högsta bästa.
 6. Jag attraherar positiva och stödjande människor som lyfter upp mig och hjälper mig att uppnå mina drömmar.
 7. Mitt företag blomstrar och expanderar på ett sätt som överträffar mina vildaste förväntningar.
 8. Jag är en naturligt född ledare och inspirerar andra att nå sin fulla potential.
 9. Jag leder mitt företag med en vänlig och serviceinriktad attityd och skapar en stödjande och inkluderande arbetsplatskultur.
 10. Jag är uppfinningsrik och kan hitta lösningar på alla problem, oavsett hur komplexa eller utmanande de är.

Affirmationer om pengar och affärer

 1. ”Jag är värd överflöd och framgång i mitt företag.”
 2. ”Pengar flödar utan ansträngning in i mitt företag.”
 3. ”Jag är öppen och mottaglig för nya affärsmöjligheter.”
 4. ”Jag litar på att jag kan fatta kloka ekonomiska affärsbeslut.”
 5. ”Jag är övertygad om min förmåga att attrahera nya klienter och kunder.”
 6. ”Jag är tacksam för det överflöd som omger mig i mitt företag.”
 7. ”Jag är kapabel att uppnå mina affärsmål.”
 8. ”Mitt företag är en källa till överflöd och välstånd.”
 9. ”Jag är motiverad och inspirerad att vidta åtgärder för att nå ekonomisk framgång.”
 10. ”Jag lär mig ständigt och växer i min verksamhet.”

Affirmationer för kvinnliga företagare

 1. Jag är en framgångsrik kvinnlig företagare.
 2. Jag är värd att lyckas i mitt företag.
 3. Jag litar på min intuition och fattar affärsbeslut med självförtroende.
 4. Jag kan övervinna alla hinder i min verksamhet.
 5. Jag är omgiven av kärlek och stöd.
 6. Jag lär mig ständigt och växer som kvinnlig företagare.
 7. Jag är i linje med mina affärsmål och mitt syfte.
 8. Jag är villig att investera i min egen affärsframgång.
 9. Jag är en ledare inom min bransch.
 10. Jag är en engagerad och stark kvinnlig företagare.

Affirmationer för svarta företagare

 1. Mitt företag blomstrar och jag är fylld av självförtroende och optimism.
 2. Varje dag tar jag meningsfulla steg mot mina mål och vet att jag kan uppnå allt jag vill.
 3. Jag är omgiven av en stödjande gemenskap som uppmuntrar mig att följa mina passioner och lyckas i mitt företag.
 4. Mitt engagemang för mitt företag är orubbligt, och jag är fast besluten att vidta åtgärder varje dag för att göra det framgångsrikt.
 5. Jag litar på min förmåga och vet att jag har de färdigheter och kunskaper som krävs för att lyckas som svart företagare.
 6. Jag är tacksam för de möjligheter som kommer i min väg, och jag tar dem med entusiasm och beslutsamhet.
 7. Mitt företag speglar mitt hårda arbete, min passion och min motståndskraft, och jag är stolt över allt jag har åstadkommit.
 8. Jag attraherar överflöd och välstånd i min verksamhet och är öppen för alla möjligheter som framtiden erbjuder.
 9. Varje utmaning jag möter är en möjlighet att växa och jag tar mig an dem med en positiv och bestämd inställning.
 10. Mitt företag är en tillgång för mitt samhälle och jag är fast besluten att använda det för att skapa positiva förändringar och lyfta upp min omgivning.

Lagen om attraktion affärer affirmationer

 1. Jag attraherar framgång och överflöd i mitt företag varje dag.
 2. Universum arbetar till min fördel och ger mig de rätta möjligheterna.
 3. Jag är övertygad om att jag kan skapa ett blomstrande företag.
 4. Jag är öppen för överflöd och välstånd inom alla områden av min verksamhet.
 5. Mitt positiva tankesätt lockar till sig positiva resultat i min verksamhet.
 6. Jag är tacksam för den framgång som mitt företag redan har och vet att mer kommer att komma.
 7. Universum vägleder mig till de rätta besluten för mitt företag.
 8. Min passion och min hängivenhet för mitt företag lockar till sig överflöd och välstånd.
 9. Jag är värd framgång och överflöd i min verksamhet.
 10. Jag tror på mig själv och min förmåga att manifestera framgång och överflöd i mitt företag.

Kraftfulla affärsaffirmationer

 1. Jag är en utomordentligt framgångsrik företagare och mitt företag blomstrar bortom mina vildaste drömmar.
 2. Mitt tankesätt utstrålar positivitet, överflöd och välstånd i alla aspekter av min verksamhet.
 3. Jag kan uppnå alla mina affärsmål och vidta konsekventa åtgärder för att nå dem dagligen.
 4. Min intuition är en kraftfull vägledande kraft, och jag fattar med självförtroende kloka affärsbeslut som leder till ett otroligt överflöd.
 5. Mitt företag är en oändlig källa till glädje, tillfredsställelse och tillfredsställelse, och jag uppskattar dess existens varje dag.
 6. Jag lockar till mig ett oändligt antal värdefulla kontakter och partnerskap som ökar tillväxten och välståndet i mitt företag.
 7. Jag är lätt utrustad för att övervinna alla utmaningar och hinder i min verksamhet, och jag möter dem med ett orubbligt självförtroende.
 8. Mitt konsekventa hårda arbete och min orubbliga hängivenhet belönas rikligt och jag ser fenomenala resultat i alla aspekter av min verksamhet.
 9. Jag förblir ständigt öppen och mottaglig för nya, innovativa möjligheter och idéer som kommer att föra mitt företag till extraordinära höjder av framgång och överflöd.
 10. Jag har en absolut övertygelse och en orubblig tro på mitt företags enorma värde och positiva inverkan på världen, och jag är orubbligt engagerad i dess ständigt växande välstånd och framgång.

Dagliga Affirmationer för företagare

 • Jag är modig och tror på min förmåga att lyckas i mitt företag.
 • I dag är jag fylld av entusiasm och spänning när jag tar itu med utmaningarna i mitt företag.
 • Jag är tacksam för möjligheten att driva mitt eget företag och är fast besluten att lyckas.
 • Mitt företag fungerar harmoniskt och produktivt och allt faller på plats.
 • Jag inspireras att skapa innovativa lösningar för mitt företag och litar på min kreativa förmåga.
 • Jag tar mig an varje uppgift med glädje och en positiv attityd, med vetskapen om att framgång är inom räckhåll.
 • Jag känner mig befriad och stärkt som företagare, eftersom jag vet att jag styr mitt öde.
 • Min motivation och drivkraft är orubblig, och jag är fast besluten att nå mina affärsmål.
 • Jag är optimistisk när det gäller framtiden för mitt företag och jag vet att mitt hårda arbete kommer att betala sig i längden.
 • Jag är en passionerad och skicklig företagare som utstrålar självförtroende och professionalism i allt jag gör.

Morgonaffirmationer för företagare

 1. Jag är glad och tacksam för möjligheten att driva mitt eget företag.
 2. Jag är säker på att fatta kloka beslut och ta kalkylerade risker.
 3. Min strålande energi och mitt positiva tankesätt lockar framgång och överflöd till min verksamhet.
 4. Jag har möjlighet att övervinna alla utmaningar som kommer i min väg och omvandla dem till möjligheter att växa.
 5. Mitt hårda arbete och min hängivenhet kommer att leda till en framgångsrik och tillfredsställande verksamhet.
 6. Min verksamhet omges av en lugn och harmonisk energi som lockar till sig glada kunder och partnerskap.
 7. Jag är tacksam för mitt team och mina kunder som stöder och inspirerar mig dagligen.
 8. Jag leder mitt företag med kärlek och medkänsla och skapar en stödjande och tillfredsställande arbetsplats för alla.
 9. Jag närmar mig varje dag med ett fridfullt och centrerat sinne, redo att ta itu med varje uppgift med lätthet och elegans.
 10. Jag är optimistisk och inspirerad av de oändliga möjligheterna och möjligheterna till framgång för mitt företag.

Affirmationer för att starta ett företag

 1. Jag är euforisk och tacksam för möjligheten att starta mitt eget företag.
 2. Jag är lugn och centrerad, vilket gör att jag kan ta mig an varje uppgift med ett klart sinne och ett öppet hjärta.
 3. Min karismatiska energi och min självsäkra framtoning lockar till sig optimistiska kunder och partnerskap till mitt företag.
 4. Jag har fått förnyad energi av de oändliga möjligheter och möjligheter som det innebär att starta ett företag.
 5. Jag närmar mig varje uppgift med en godhet och en attityd av överflöd, i vetskap om att framgången är inom räckhåll.
 6. Jag är förtjust i den kreativa processen att starta ett företag och min intuition kommer att leda mig till framgång.
 7. Jag är glad över utmaningarna med att starta ett företag och vet att varje hinder är en möjlighet till tillväxt och utveckling.
 8. Jag är lycklig och uppfylld av känslan av syfte och prestation när jag bygger upp ett framgångsrikt företag.
 9. Jag är orädd och uppfinningsrik och kan övervinna alla utmaningar som kommer i min väg och omvandla dem till möjligheter till framgång.
 10. Jag är dynamisk och magnetisk och drar till mig positiva människor och möjligheter som stämmer överens med min vision för mitt företag.

Slutsats:

Att driva ett eget företag kan vara både roligt och utmanande. Under utmanande tider bör du använda dessa 110 affirmationer för företagare för att fylla på gnistan och glädjen så att du kan fortsätta att driva ditt företag framåt.

 

 

 

Author

 • Toomas K

  Owner and writer at Mindbless.com. My inspiration behind Mindbless came from my own personal life struggles and my search for answers on how to improve my mindset and become more positive in life. I have studied and read countless books about The Law of Attraction and how to manifest your dream life. I also have extensive personal experience and knowledge of how to improve your mindset and become a more positive person. https://www.linkedin.com/in/toomas-k-7a0256272/

Close
Like on Facebook
Like us on Facebook
Close

Mindbless

The Law of Attraction. Positive Affirmations. Angel Numbers.

Mindbless.com © Copyright 2021. Alla rättigheter förbehållna.
Close